Guvernul României
Hotărâre nr. 1588 din 19/12/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 18/01/2008

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 59 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 400/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 8 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
    Bucureşti, 19 decembrie 2007.
    Nr. 1.588.

   ANEXĂ
 
    NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari