Curs administrator de condominii

Cursul de calificare Administrator de condominii oranizat de Cursuri Premium Teaching este program de formare profesională autorizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale prin Autoritatea Naţională pentru Calificări, în baza Legii nr. 196/2018.

Competenţe

Programa cursului ajută la dobândirea următoarelor competenţe:
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă
 • aplicarea procedurilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice
 • aplicarea procedurilor legale referitoare la asigurarea calităţii în construcţii şi autorizarea lucrărilor în construcţii
 • aplicarea procedurilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 • bazele contabilităţii primare, emiterea facturilor, efectuarea plăţilor şi încasărilor
 • întocmirea documentelor contabile de bază
 • elaborarea documentelor de gestiune
 • operarea documentelor contabile primare în programul BlocManagerNET
 • aplicarea procedurilor de arhivarea fizică şi electronică
 • aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă
Se eliberează certificat de calificare profesională emis de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale respectiv prin Autoritatea Naţională pentru Calificări, necesar obţinerii Atestatului de Administrator Condominii, conform Legii nr. 196/2018.

Informaţii curs

Principalele informaţii despre curs:
 • număr registru furnizori formare: 40/7621 din 17 octombrie 2019
 • tip program: calificare
 • cod N.O.: 5153.3.1
 • domeniu ocupaţional: administraţie şi management
 • nivel calificare: III
 • criteriu acces: învăţământ general obligatoriu
 • taxa şcolarizare: 500 Lei pentru administratorii care deţin deja atestat pe baza legii 230/2007 şi vor promova o evaluare iniţială pentru reducerea la jumătate a numărului de ore
 • taxa şcolarizare: 700 Lei pentru administratorii care nu deţin atestat sau nu promovează evaluarea iniţială
 • număr ore: 120 ore teorie şi 240 ore practică pentru cei care au promovat evaluarea iniţială
 • locaţie: Bdul. Iuliu Maniu, Nr. 7, Corp I, Et. 2, Bucureşti în incinta Faberrom (Apaca) intrarea lângă clădirea Samsung

Înscriere curs

Pentru înscriere puteţi folosi următoarele informaţii de contact:
 • email: office@cursuri-premium.ro
 • telefon: 0722 815074
 • pagina cursului: Click AICI

 
Home   |    BlocManagerNET   |    Imagini   |    Video   |    Download   |    Cumpără   |    Suport   |    Contact

Copyright © XiSoft Grup 2003 - 2024. Toate drepturile rezervate.

Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro BlocManagerNET pe Facebook BlocManagerNET pe Youtube
MobilPay