Legislaţie asociaţii proprietari

Adaugă la favorite
Modul de prezentare al informaţiilor legislative, folosit în Monitorul Oficial este de cele mai multe ori, dificil de utilizat (ex: când se modifică o lege, de obicei nu se publică din nou, întregul conţinut, ci doar paragrafele schimbate; prin urmare, pentru obţinerea "ultimei versiuni" trebuie pornit de la textul iniţial, şi aplicate toate modificările).

Sursa textelor

Indaco Lege Online
Conţinutul actelor normative a fost obţinut folosind serviciul Indaco LEGE Online. S-a pornit de la textele publicate în Monitorul Oficial, şi au fost alcătuite "versiuni consolidate" pe baza tuturor modificărilor apărute ulterior. Pentru mai multe detalii click AICI.

Legislaţie asociaţii proprietari

Organizare şi funcţionare

Legea nr. 196 / 2018

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor
Ultima modificare a legii: 30 Iulie 2018

Legea nr. 230 / 2007

Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
Actualizare cu: Legea 175/2010, Legea 76/2012, Legea 34/2015, Legea 277/2015, Legea 17/2016, Legea 67/2017
Ultima modificare a legii: 19 Aprilie 2017

Contabilitate

Ordinul nr. 3103 / 2017

Aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Ultima modificare a legii: 12 Decembrie 2017

Reglementare pentru aplicarea ordinului 3103 / 2017

Organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial
Ultima modificare a legii: 24 Noiembrie 2017

Ordinul nr. 1969 / 2007

Aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial
Ultima modificare a legii: 09 Noiembrie 2007

Reglementare pentru aplicarea ordinului 1969 / 2007

Organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial
Ultima modificare a legii: 09 Noiembrie 2007

 
Home   |    BlocManagerNET   |    Imagini   |    Video   |    Download   |    Cumpără   |    Suport   |    Contact

Copyright © XiSoft Grup 2003 - 2024. Toate drepturile rezervate.

Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro BlocManagerNET pe Facebook BlocManagerNET pe Youtube
MobilPay