Curs administrator de condominii

Cursul de calificare Administrator de condominii oranizat de Career Training Solutions este program de formare profesională autorizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale prin Autoritatea Naţională pentru Calificări, în baza Legii nr. 196/2018.

Competenţe

Programa cursului ajută la dobândirea următoarelor competenţe:
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă
 • aplicarea procedurilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice
 • aplicarea procedurilor legale generale, referitoare la asigurarea calităţii în construcţii şi autorizarea lucrărilor în construcţii
 • aplicarea procedurilor legale generale, referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 • bazele contabilităţii primare, emiterea facturilor, efectuare plăţi
 • întocmirea documentelor contabile de bază (facturi, chitanţe, OP-uri, registru de casă, jurnal de bancă)
 • elaborarea documentelor de gestiune
 • operarea documentelor contabile primare de bază în programul BlocManagerNET
 • aplicarea procedurilor de arhivarea fizică şi electronică
 • aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă
Se eliberează certificat de calificare profesională emis de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale respectiv prin Autoritatea Naţională pentru Calificări, necesar obţinerii Atestatului de Administrator Condominii, conform Legii nr. 196/2018.

Informaţii curs

Principalele informaţii despre curs:
 • număr registru furnizori formare: 29/284 din 14 mai 2021
 • tip program: calificare
 • cod N.O.: 5153.3.1
 • domeniu ocupaţional: administraţie şi management
 • nivel calificare: III
 • criteriu acces: învăţământ general obligatoriu
 • taxa şcolarizare: 800 Lei
 • locaţie: Str. Maramureş, Nr. 12, Et. 1, Camera 74, Mun. Ploieşti

Înscriere curs

Pentru înscriere puteţi folosi următoarele informaţii de contact:
 • email: alexmid138@yahoo.com
 • telefon: 0722 398346
 • pagina cursului: Click AICI

 
Home   |    BlocManagerNET   |    Imagini   |    Video   |    Download   |    Cumpără   |    Suport   |    Contact

Copyright © XiSoft Grup 2003 - 2024. Toate drepturile rezervate.

Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro BlocManagerNET pe Facebook BlocManagerNET pe Youtube
MobilPay