Curs administrator de condominii

Cursul de calificare Administrator de condominii oranizat de Picon Training Center este un program de formare profesională autorizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, respectiv Ministerul Educaţiei prin CAFFPA - fost ANC (Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București), în baza Legii nr. 196/2018.

Competenţe

Programa cursului ajută la dobândirea următoarelor competenţe:
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă
 • aplicarea procedurilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice
 • aplicarea procedurilor legale referitoare la asigurarea calităţii în construcţii şi autorizarea lucrărilor în construcţii
 • aplicarea procedurilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 • bazele contabilităţii primare, emiterea facturilor, efectuarea plăţilor şi încasărilor
 • întocmirea documentelor contabile de bază
 • elaborarea documentelor de gestiune
 • operarea documentelor contabile primare în programul BlocManagerNET
 • aplicarea procedurilor de arhivarea fizică şi electronică
 • aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă
Se eliberează certificat de calificare profesională emis de Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale, Ministerul Educației, respectiv prin CAFFPA - fost ANC (Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților a Municipiului București), necesar obţinerii Atestatului de Administrator Condominii, conform Legii nr. 196/2018.

Informaţii curs

Principalele informaţii despre curs:
 • număr registru furnizori formare: 40/5275 din 24 iulie 2019
 • tip program: calificare
 • cod N.O.: 5153.3.1
 • domeniu ocupaţional: administraţie şi management
 • nivel calificare: III
 • criteriu acces: învăţământ general obligatoriu
 • taxa şcolarizare: 550 Lei pentru administratorii care deţin deja un curs de Administrator de Imobile și/sau un atestat pe baza legii 230/2007. La acest preț se adaugă 50 Lei taxa de examen și eliberare a certificatului de calificare (în total 600 Lei). Aceste persoane vor efectua cursul înjumătățit (conform standardului ocupațional)
 • taxa şcolarizare: 550 Lei pentru persoanele care nu dețin un curs de Administrator de Imobile și nici atestat pe baza legii 230/2007, dar vor promova o evaluare iniţială. La acest preț se adaugă 50 x 2 = 100 Lei taxele de examene și eliberare a certificatului de calificare (în total 650 Lei). Aceste persoane vor efectua și ele cursul înjumătățit (conform standardului ocupațional)
 • taxa şcolarizare: 750 Lei pentru persoanele care nu deţin un curs de Administrator de Imobile sau atestat. La acest preț se adaugă 50 Lei taxa de examen și eliberare a certificatului de calificare (în total 800 Lei)
 • număr ore: 120 ore teorie şi 240 ore practică pentru cei care au promovat evaluarea iniţială
 • locaţie: Zona Piaţa Unirii, Bdul. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3, Bucureşti

Înscriere curs

Pentru înscriere puteţi folosi următoarele informaţii de contact:
 • email: office@cursuri-picon.ro
 • telefon: 0724 772425; 0787 632375
 • pagina cursului: Click AICI

 
Home   |    BlocManagerNET   |    Imagini   |    Video   |    Download   |    Cumpără   |    Suport   |    Contact

Copyright © XiSoft Grup 2003 - 2024. Toate drepturile rezervate.

Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro BlocManagerNET pe Facebook BlocManagerNET pe Youtube
MobilPay