Curs administrator de condominii

Cursul de calificare Administrator de condominii oranizat de Centrul de Formare Profesională Sooraj este program de formare profesională autorizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, respectiv Ministerul Educaţiei Naţionale prin Autoritatea Naţională pentru Calificări, în baza Legii nr. 196/2018.

Competenţe

Programa cursului ajută la dobândirea următoarelor competenţe:
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor
 • aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă
 • aplicarea procedurilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilităţi publice
 • aplicarea procedurilor legale referitoare la asigurarea calităţii în construcţii şi autorizarea lucrărilor în construcţii
 • aplicarea procedurilor legale referitoare la apărarea împotriva incendiilor
 • bazele contabilităţii primare, emiterea facturilor, efectuarea plăţilor şi încasărilor
 • întocmirea documentelor contabile de bază
 • elaborarea documentelor de gestiune
 • operarea documentelor contabile primare în programul BlocManagerNET
 • aplicarea procedurilor de arhivarea fizică şi electronică
 • aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă
Se eliberează certificat de calificare profesională emis de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale respectiv prin Autoritatea Naţională pentru Calificări, necesar obţinerii Atestatului de Administrator Condominii, conform Legii nr. 196/2018.

Informaţii curs

Principalele informaţii despre curs:
 • număr registru furnizori formare: 40/531 din 08 februarie 2021
 • tip program: calificare
 • cod N.O.: 5153.3.1
 • domeniu ocupaţional: administraţie şi management
 • nivel calificare: III
 • criteriu acces: învăţământ general obligatoriu
 • taxa şcolarizare: 590 Lei pentru administratorii care deţin deja atestat pe baza legii 230/2007 şi vor promova o evaluare iniţială pentru reducerea la jumătate a numărului de ore
 • taxa examen: 100 Lei
 • număr ore varianta redusă: 120 ore teorie şi 240 ore practică
 • taxa şcolarizare: 990 Lei pentru persoanele care nu au parcursul de administrator imobile; toate taxele incluse
 • număr ore varianta completă: 240 ore teorie şi 480 ore practică
 • posibilitatea de plată în două rate (jumătate la înscriere şi restul la începerea cursului)

Înscriere curs

Pentru înscriere puteţi folosi următoarele informaţii de contact:
 • email: office@cursuri-sooraj.ro
 • telefon: 0790 218642
 • pagina cursului: Click AICI

 
Home   |    BlocManagerNET   |    Imagini   |    Video   |    Download   |    Cumpără   |    Suport   |    Contact

Copyright © XiSoft Grup 2003 - 2024. Toate drepturile rezervate.

Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro Aplicatia e-bloc.ro BlocManagerNET pe Facebook BlocManagerNET pe Youtube
MobilPay